TUTUSTU EHDOKKAISIIMME

Olli Ikonen     171

Olli Ikonen 171

Lakimies, OTM

Heidi Nieminen     181

Heidi Nieminen 181

Ammattiliiton puheenjohta, OTK

Marko Kivihalme 177

Marko Kivihalme 177

Johtava sosiaaliohjaaja

Lari Niinimäki 182

Lari Niinimäki 182

Service engineer

Hyvä varhaiskasvatus sekä perusopetus kaikille lapsille

Meille on tärkeää, että jokainen vihtiläinen lapsi saa hyvää ja laadukasta varhaiskasvatusta sekä opetusta. Sen vuoksi kunnan tuottamia palveluita ja palveluverkkoa on tarkasteltava nimenomaan opetuksen kannalta.

Toimivan julkisen liikenteen kehittäminen

Joukkoliikennettämme on kehitettävä. Myös lippujärjestelmää täytyy yhtenäistää. Parhaiten näemme tavoitteen toteutuvan niin, että Vihti liittyy HSL:ään sekä edistää Tunnin junan rakentamiseen sekä Hankoradan sähköistämiseen liittyviä hankkeita.

Kunnan kehittäminen kaikissa taajamissa

Kirkonkylä, Nummela, Ojakkala ja Otalampi ovat meidän neljä taajamaamme. Kunnallisella päätöksenteolla ohjaamme kunnan kehitystä niin, että kaikki taajamamme kehittyvät ja niissä kunta tarjoaa kuntalaisille riittävät palvelut.

Verovaroin rahoittaen kattavat ja toimivat palvelut kuntalaisille

Kunnan keräämät verot on mitoitettava niin, että niillä pystyy tarjoamaan kuntalaisille heidän tarvitsemansa palvelut. Emme kannata mallia, jossa valmiutta ylläpidetään kevyellä verotuksella, ja kun palveluita todellisuudessa tarvitsee, niin kuntalainen joutuu maksamaan ne erillisillä palvelumaksuilla. 

Arvostamme kunnan työntekijöiden panostusta rakennettaessa toimivaa kuntaa

Kannustamme kuntaa innovoimaan uusia toimintatapoja yhdessä työntekijöidensä kanssa.

Vihdin vammaispalvelut – Kuntayhtymä Karviainen

Karviainen on lähestynyt 3.9.2020 päivätyllä kirjeellä henkilökohtaisen avun asiakkaitaan, ilmoittaakseen kilpailuttaneensa henkilökohtaisen avun yksityiset palveluntuottajat. Tässä allekirjoittamattomassa kirjeessä yksioikoisesti, kuulematta asiakkaita, summaarisesti...

Ruuhkamaksuista

Vihdin kunnanvaltuusto käsitteli kokouksessaan 22.9.2020, Valtion ja Helsingin seudun kuntien maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimus (MAL-aiesopimus) 2020-2031. Tässä yhteydessä valtuusto yksimielisesti päätti, että Vihdin kunta ei sitoudu hyväksymään...

Hyvää vappua 2020

Vaikka ajat ovat poikkeukselliset ei anna oikeutusta olla juhlistamasta tätä työväen juhlaa. Nyt jos koskaan on työläinen juhlansa ansainnut. Kenellekään ei enää voi olla epäselvää, kuinka tärkeää työtä matalapakka-alojen työntekijät ja perusduunarit tekevät. Tänä...

Osavuosikatsaus – syyskuu 2019

Vihdin kunnanvaltuusto käsitteli viime kokouksessa 9.9. osavuosikatsausta, jonka mukaan kunnan talous on tänä vuonna 11 miljoonaa euroa alijäämäinen. Jotta saamme kuntamme talouden pitkällä tähtöimellä tasapainoon meidän on välttämätöntä päästä kasvun tielle. Tässä...

Talvisodan päättymisen muistopuhe

Puheeni talvisodan päättymisen muistotilaisuudessa 13.3.2019 Vihdin sankarihaudoilla. Kunnioitetut sotiemme veteraanit ja Lotat, herra eversti, hyvät kansalaiset. 79 vuotta sitten marraskuussa Stalin hyökkäsi torvet soiden Suomeen. Sodan piti olla ohi muutamassa...

Joukkoliikenteen järjestämistapa

Puheeni 10.12.2018 Vihdin kunnanvaltuustossa joukkoliikenteen järjestämistapaselvityksestä: Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut, kanssa ihmiset. Kuntavaalien jälkimainingeissa kaikki poliittiset ryhmät tuntuivat olevan lähes surullisen yksimielisiä siitä, että...

Vihdin aloitettava laaja HSL liittymisselvitys

Vihdin joukkoliikenteen tarjonta on ajettu viimeisten vuosien aikana käytännössä olemattomaksi. Voidaan jopa todeta, ettei toimivaa joukkoliikennettä Vihdissä enää ole. Tällä hetkellä kunnassa tuntuu kuitenkin olevan jonkinlainen konsensus siitä, että lopultakin...