Vihdin kunnanvaltuusto käsitteli viime kokouksessa 9.9. osavuosikatsausta, jonka mukaan kunnan talous on tänä vuonna 11 miljoonaa euroa alijäämäinen.

Jotta saamme kuntamme talouden pitkällä tähtöimellä tasapainoon meidän on välttämätöntä päästä kasvun tielle.

Tässä pitämäni Vihdin Demareiden ryhmäpuheenvuoro:

“Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut, lehdistö ja muut läsnäolijat
Täällä on jo otettu ansiokkaasti kantaa karviaiseen, mutta haluan vielä kommentin omaisesti painottaa kunnan omien toimintojen osalta ennaltaehkäisevän työn, varsinkin laaja-alaisen ennaltaehkäisevän päihdetyön tärkeyttä keskusteltaessa Karviaisen menoista.

Tulorekisterin aiheuttamiin ongelmiin verotilityksissä ei tässä liene tarvetta ottaa kantaa.

Talouden alijäämä on kuitenkin merkittävä ja on selvää, että lyhyellä tähtäimellä meidän on sopeutettava menot tuloihin ja tämän osalta vaativa valmistelutyö onkin viranhaltioilla menossa.

Kehitettävää löytyy varmasti ihan perusasioistakin, kuten talouden seurannasta ja raportoinnista päätöksenteon tueksi. Sopeuttamistoimia on löydyttävä, mutta verokertymä taitaa olla se suurin ongelma. Omalta osaltaan KIKY-sopimus on tietenkin vaikuttanut kunnan verotuloihin ja valtionosuuksiin. KIKYyn emme enää voi vaikutta ja on muutenkin syytä katsoa tulevaisuuteen.

Pitkällä aikavälillä meidän tulisi kehittää kuntamme palveluita tavalla, joka mahdollistaa tulopuolen kasvattamisen sekä lopetettava tempoileva reaktiivinen politiikka ja siirryttävä proaktiiviselle tielle.

On selvää, että meidän luottamushenkilöiden tulee terävöittää toimintaamme. Taloudenpidon osalta tuntuu joskus, ettei oikea käsi tiedä mitä tekee. On hyvä muistaa, että veronkevennykset pienentävät suoraan verokertymää. 

Tulisi ymmärtää se, että vasta verosubjektien määrän kasvettua meille syntyy mahdollisuus kestävästi laskea verotuksen tasoa. Tämä tapahtuu palveluja kehittämällä. Tarjoamalla korkealaatuisia palveluita kansalaisille ja yrityksille, meillä on mahdollisuus päästä voittajaksi kuntien välisessä muuttoliikkeessä.

Jotta me selviämme kilpailusta, meidän on kyettävä tarjoamaan yritystontteja kaikenkokoisille yrityksille. Meillä ei ole enää varaa päästää yhtäkään työllistäjää ja veronmaksajaa näpeistämme sen takia, ettei meillä ole riittävän suuria yritystontteja tarjolla.

Meidän tulee kyetä tarjoamaan myös nykyaikainen toimiva joukkoliikenne kansalaisille, jotta vihtiläiset pääsevät töihin ja vihtiläisiin yrityksiin pääsee töihin ja nauttimaan niiden palveluista.

On kestämätöntä, että nuortemme, tulevaisuuden veronmaksajien, jotka suuntautuvat korkeakouluopintoihin on käytännössä muutettava kunnastamme opintojensa vuoksi, koska emme pysty tarjoamaan toimivaa joukkoliikennettä.

Sivistyspalvelut ovat kunnan omista toiminnoista suurin menoerä ja on varmaa, että katseet kääntyvät siihen suuntaan sopeutustoimia haettaessa.

Me sosialidemokraatit emme kuitenkaan ole valmiita tinkimään sivistyksen tasosta vaan meidän on tarkkaan katsottava miten voimme sopeuttaa toimia niin että voimme turvata kasvatuksen ja opetuksen laadun.

Tärkeintä on pitää mielessä, että meidän tulee kehittyä ei taantua.

 

-Olli Ikonen