Vihdin kunnanvaltuusto käsitteli kokouksessaan 22.9.2020, Valtion ja Helsingin seudun kuntien maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimus (MAL-aiesopimus) 2020-2031. Tässä yhteydessä valtuusto yksimielisesti päätti, että Vihdin kunta ei sitoudu hyväksymään ruuhkamaksujen käyttöönottoa. Myös Vihdin Demarit vastustaa ruuhkamaksuja kaikissa muodoissaan. Vihdin demarit kuitenkin tiedostaa myös sen, että todennäköisesti ennemmin tai myöhemmin ruuhkamaksut ovat todellisuutta, johon Vihdinkin on varauduttava, eikä vain keskityttävä esittämään vastustavia mielipiteitä. Jos Vihti jatkaa vallitsevalla, viime kuntavaaleissa valitulla linjalla, jossa yksityisautoilua tuetaan julkisen liikenteen kustannuksella, tulemme olemaan tilanteessa, jossa kuntalaisilla ei lopulta ole muuta vaihtoehtoa kuin maksaa kalliita ruuhkamaksuja pendelöidessään pääkaupunkiseudulle. Muun muassa tämän vuoksi Vihdin Demarit on ponnekkaasti ajanut julkisen liikenteen kehittämistä ja tulee myös vastaisuudessa niin tekemään. Vihdin Demarit ovat sitoutuneet tekemään pitkän tähtäimen tosiasioihin perustuvaa politiikkaa Vihdin ja ennen kaikkea Vihtiläisten parhaaksi. Tärkeintä yhteiskunnassa on kehitys ja ratkaisuiden löytäminen alati muuttuvassa maailmassa esiin tuleviin ongelmiin. Kehitys kehittyy eikä sitä aina voi tai edes pidä pyrkiä hidastamaan tai estämään. Pitkän tähtäimen ratkaisukeskeinen päätöksenteko on Vihdin sosialidemokraattien valinta pelkän vastustamisen ja irtopisteiden keräilyn sijaan. Puheenjohtaja Olli Ikonen – Vihdin Demarit ja Otalammen Työväenyhdistys r.y.