Me Vihdin Demarit teemme aina tietoon perustuvia ja vastuullisia päätöksiä.

Niin tapahtui myös Vihdin kunnanhallituksessa, joka kokouksessaan 9.4.2020 päätti Olli Ikosen esittämänä ja Anu Rajajärven kannattamana olla panematta lomautuksia täytäntöön.

On selvää, että myös kunnan talous sakkaa, kun erikoissairaanhoidon tarve kasvaa äkkiä ennakoimattoman suureksi ja koko Suomen ja maailman talous romahtaa. Säästöjen tarve tulee tämän vuoksi myös kuntataloudesa tulee olemaan vääjäämätön.

Emme kuitenkaan olleet nyt käsillä olevassa tapauksessa päättämässä lomautuksista taloudellisilla perusteilla. Suomi on Pohjoismainen oikeusvaltio ja sopimusyhteiskunta, jonka kilpailukyky ja kestävyys perustuu neuvotteluun, sopimiseen ja lainsäädäntöön. Jos kunnanhallitus lähtee hakemaan lomautuksilla taloudellisia säästöjä tulee asiassa lakia noudattaen neuvotella työnantaja- ja työntekijäosapuolten kesken.

Tällä kertaa olimme päättämässä lomautuksista koronavirusepidemian aiheuttaman työn tilapäisen vähenemisen vuoksi. Kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti yhteistoimintaneuvottelut käytiin tuotannollisilla perusteilla henkilöstöä edustavien ammattijärjestöjen ja kuntatyönantajan kesken. Käsillä ei ollut taloudelliset perusteet, eikä näin ollen myöskään mitään lomautusten taloudellisia vaikutuksia ole ollut tiedossa.

Neuvotteluosapuolet eivät päässeet neuvottelujen aikana sopuun siitä, onko työt vähentyneet ja jos ovat niin missä määrin. Osapuolten näkemykset olivat asiassa varsin kaukana toisistaan. Neuvottelutulokseen ja osapuolten näkemyksiin voit tutustua täällä:
http://vihti02.oncloudos.com/kokous/20201121-1-1.PDF

Kriisiaikoina kärsii heikoimmat aina eniten ja siksi meidän vahvimpien velvollisuutena on auttaa muita vaikeiden aikojen yli. Näitä avun ja tuen tarvitsijoita ovat lapset, nuoret ja vanhukset, joista varsinkin lapsille ja nuorille voi ilman oikeanlaista tukea jäädä, jopa vaikeita traumoja loppuiäksi.

Pandemia asettaa uusia vaatimuksia kunnan palvelutuotannolle työvoiman tarpeen toisaalla vähetessä ja toisaalla lisääntyessä. Tähän muuttuvaan tilanteeseen kunta pystyy vastaamaan resurssipankin avulla, jonka tarkoituksen on tukea kuntalaisten palveluita poikkeusoloissa.

Tämän vuoksi Olli Ikonen esittikin Anu Rajajärven kannattamana Vihdin kunnanhallituksen kokouksessa seuraavaa:

”Esitämme että,
Maassamme vallitsee poikkeustila, joka koskee myös Vihdin kuntaa. Tällaisena aikana kaikkien viranomaisten on tehtävä kaikkensa kansalaisten hyvinvoinnin eteen, jotta kriisi aiheuttaisi mahdollisimman pientä vahinkoa väestölle.

Kuntamme palveluksessa on suuri joukko osaavaa henkilöstöä, jonka työpanosta hyväksikäyttäen meidän velvollisuutemme on estää vahingot ja pienentää inhimillistä kärsimystä, jotta tulevat korjaavat toimenpiteet eivät myöhemmin tule vaatimaan liian mittavia taloudellisia resursseja.

Viranhaltijat ovat toimineet yhteistoimintaneuvotteluissa kunnanhallituksen mandaatilla ja kuntatyönantajan edun mukaisesti. Toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti eikä neuvottelutulos sen vuoksi toimi enää vallitsevassa epävarmuudessa.

Katsomme, ettei kunta voi toteuttaa näin laajamittaisia lomautuksia maan ollessa poikkeustilassa vaarantamatta palvelutuotantoa, ja aiheuttamatta merkittävää vaaraa niin inhimillisten kuin taloudellisten riskien laajamittaiselle realisoitumiselle. Myöskään TSL 2:12§ ei voida tässä tilanteessa soveltaa ja asiassa tulee tehdä uusi viranhaltijapäätös.

Päätetään, että:

Neuvottelutulos merkitään tiedoksi, mutta tulos ei ole senkaltainen, että tässä tilanteessa sitä voitaisiin panna täytäntöön;

Perustetaan Vihdin kuntaan koronapandemian ajaksi erillisen resurssipankki, jonka tarkoituksena on tukea kuntalaisten palveluita poikkeusoloissa. Resurssipankki mahdollistaa henkilöstön sisäisen siirtymisen toisiin tehtäviin tilanteissa, jossa koronapandemia on vähentänyt omien työtehtävien työvoiman tarvetta ja kunnassa on tarjolla korvaavaa työtä, kuten esimerkiksi ikäihmisten tukemista pandemian aikana. Korvaavan työvoiman tarvetta arvioidaan säännöllisesti.

Vihdin Demarien puolesta
puheenjohtaja
Olli Ikonen

Vihdin sd. hallitusryhmän puolesta
puheenjohtaja
Anu Rajajärvi

Vihdin sd. valtuustoryhmän puolesta
puheenjohtaja
Erkki Aronen