Vihdin joukkoliikenteen tarjonta on ajettu viimeisten vuosien aikana käytännössä olemattomaksi. Voidaan jopa todeta, ettei toimivaa joukkoliikennettä Vihdissä enää ole. Tällä hetkellä kunnassa tuntuu kuitenkin olevan jonkinlainen konsensus siitä, että lopultakin asialle olisi kunnan toimesta löydettävä ratkaisu.

Helsingin seudun liikenne – kuntayhtymä (HSL) on maamme merkittävin joukkoliikenteen suunnittelija ja toteuttaja. Mikäli Vihdissä aiotaan tosiasiassa joukkoliikennettä kehittää, ei tällaista toimijaa voida jättää laskuista pois kartoitettaessa vaihtoehtoja.

HSL ei ainoastaan ole merkittävä joukkoliikenteen toteuttaja ja kehittäjä vaan sen jäsenkunnat käyttävät myös merkittävää tosiasiallista valtaa Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnittelussa.

Jotta HSL voitaisiin ottaa päätöksenteossa mukaan tosiasiallisena vaihtoehtona, tulee kunnanhallituksen päättää aloittaa liittymisselvitys HSL:n kanssa. Tämä ei vielä tarkoita, että kunta hakee kuntayhtymän jäsenyyttä, vaan osoittaa vahvan tahtotilan, että asia on syytä selvittää.

Selvityksen tekeminen kestää kahdesta neljään kuukauteen ja siinä yhteistyössä Vihdin kunta ja HSL, Strafican konsultoimana selvittää käytännössä kaiken mitä kunnan joukkoliikenteeseen kuuluu. Mitä maksaa nyt ja mitä maksaa tulevaisuudessa HSL:n toteuttamana, mitkä ovat ne askelmerkit joilla edetäään jos jäsenyyttä päätetään hake jne. Tällainen selvitystyö maksaa noin 10 000-25 00€, joka maksetaan puoliksi HSL:n kanssa.

Selvitystyö on aloitettava pikaisesti. Mikäli Vihti lopulta tulisi päätökseen hakea jäsenyyttä, kestää prosessi oman aikansa. Mikäli Vihti haluaisi liittyä vuoden 2019 alussa HSL jäseneksi tulisi jäsenhakemus jättää viimeistään ensi kuussa. Tämä ei käytännössä ole edes mahdollista, joten jos nyt aloitetaan selvitystyö olisi mahdollista liittyä kuntayhtymän jäseneksi aikaisintaan 2020 vuoden alussa.

Uskottavan maankäytön suunnittelun ja toimivan joukkoliikennejärjestelmän kehittämisen kannalta HSL -liittymiskeskustelussa tulisi saada selvä linjaus jatkosta. HSL -liittymisvalmistelua tulisi tässä tilanteessa viedä eteenpäin kunnan ja HSL:n kahdenväliseksi neuvotteluksi, jotta päätöksentekoon voidaan tuoda esitys HSL:ään liittymisestä tai sen ulkopuolella pysymisestä.

Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä esittää, että kunnanhallitus käynnistää pikaisesti laajan liiittymisselvityksen Helsingin seudun liikenne – kuntayhtymän (HSL) kanssa.

Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä 11.9.2017

Olli Ikonen