15.2.2020 Vihdin kunnanvaltuuston kokouksessa esittelemäni valtuustoaloitteemme koskien omatoimikirjaston perustamista Otalampi-talolle.

Otalampi on yksi kuntamme keskustaajamista, jonka palveluja käyttää merkittävä määrä itäisen Vihdin asukkaista. Otalammen koulukeskuksessa, Otalampi-talossa toimii päiväkoti ja ala- ja yläasteen koulupalvelut.

Otalammen koulukeskus otettiin käyttöön 10.10.2008. Rakentamisvaiheessa Otalampi-taloon varattiin tilat myös kirjastolle. Kaikille avoimet kirjastopalvelut ovat yksi merkittävimpiä syitä kansamme sivistykseen ja lastemme hyvään lukutaitoon.

Nummelan ja Kirkonkylän kirjastopalvelut ovat vaikeasti saavutettavissa Otalammelta ja sen vaikutusalueelta käsin.

Nyt 12 vuotta myöhemmin on aika toteuttaa suunnitelmat ja perustaa Otalampi-talolle automaatioon perustuva omatoimikirjasto ja saattaa kirjastopalvelut entistä paremmin saataville myös itäisessä Vihdissä.

Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä esittää, että Otalampi-taloon perustetaan omatoimikirjasto.

– Olli Ikonen