7.12.2020 Vihdin kunnanvaltuuston kokouksessa esittelemäni valtuustoaloitteemme koskien lapsibudjetoinnin käyttöön ottoa Vihdin kunnassa. Suomi on sitoutunut YK:n lastenoikeuksien sopimukseen ja osoittamaan lapsille riittävän osuuden yhteiskunnan voimavaroista. Sopimusvaltioille kuuluu velvollisuus myös tehdä lapsiin suunnatut investoinnit näkyviksi. Kunnat ovat niitä julkisen vallan käyttäjiä, jotka tekevät lapsien oikeudet todellisiksi. Lapsivaikutusten arviointi ja lapsibudjetointi ovat tiedolla johtamisen välineitä. Niiden tuottaman tiedon avulla voidaan päätöksentekoprosessi suunnittelusta sen vaikutusten seurantaan tehdä läpinäkyväksi lapsen oikeuksien näkökulmasta. Kuntien perinteinen tapa laatia budjetit toimialoittain ei sovellu lasten ja lapsiperheiden palveluihin kohdistuneiden määrärahojen vaikutusten seurantaan, koska resurssien lisäys tai vähentäminen yhdellä sektorilla näkyy usein vaikutuksena myös toisella sektorilla. Lisäksi saatavilla oleva tieto lasten ja lapsiperheiden palveluista ja niiden kustannuksista on usein hajanaista ja vaikeasti hahmotettavissa. Lapsibudjetoinnilla vastataan tähän toimialoja yhteensovittavaan tietotarpeeseen. Lapsibudjetoinnilla ei ole tarkoitus korvata vakiintuneita budjetointi- ja tilinpäätöstapoja, vaan tarkoituksena on ennen kaikkea tuottaa lisätietoa entistä vaikuttavamman päätöksenteon tueksi. Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä esittää, että Vihdin kunnassa otetaan käyttöön lapsibudjetointi. – Olli Ikonen